Werbunek

Chcesz wstąpić w szeregi Stowarzyszenia im. 
"Kościańskiej Rezerwy Skautowej"?

Kompania Rezerwy Skautowej. Ochotniczy oddział powstańczy utworzony 14 grudnia 1918 w Kościanie (Wielkopolska) w oparciu o Drużynę Skautową im. Jana Sobieskiego, założoną w 1912 r. 
Liczył 120 żołnierzy pod dowództwem instruktora skautowego, drużynowego Józefa Kamińskiego (1895-1962).

DOŁĄCZ DO NAS

Wycieczka drużyny skautowej
im. Jana III Sobieskiego w 1919 roku.

Nr 1 ppor. Stanisław Sikora, nr 4 Leon Tomaszewski
z Kościańskiej Rez. Skautowej.

Luty 1919 - skauci z Kościana pod Lesznem. Żołnierz w stopniu kaprala Armii Wielkopolskiej w oknie, to Janusz Czaplicki.
Rozkazem dziennym nr 8 z 8.01.1919 r. stworzono IX Okręg Wojskowy z siedzibą w Kościanie, którego dowódcą został
ppor. Gomerski. Należało przygotować się na kontrataki niemieckie dlatego postanowiono zwiększyć liczebność oddziałów powstańczych. 17 stycznia ogłoszono pobór do Armii Wielkopolskiej.