Druhu, idź na całość! Jak grać to do końca i w dobrym stylu!

Kościański ruch skautowy rósł w siłę od 1912 roku. Władze niemieckie czujnym okiem obserwowały rozwijający się skauting. Zaborca starał się hamować jego rozwój. Szkolenie skautów obejmowało między innymi historię, geografię, literaturę polską, a także przedmioty związane z walką zbrojną, jak terenoznawstwo, czy wyszkolenie strzeleckie (oczywiście nielegalne).
Wszystkie te działania przygotowywały kościańską młodzież do zrywu narodowo-wyzwoleńczego. Strój skauta podobny był do munduru dzisiejszych skautów i harcerzy, charakterystyczny był kapelusz z wygiętym rondem.